تجهیزات استریل

خانه  /  تجهیزات استریل

براي ایمنی بیماران و اطمینان از بهره وري ، کنترل عفونت در مطب هاي دندانپزشکی ضروري است .
برنامه هاي کنترل عفونت شامل تمیز کردن و استریلیزاسیون تجهیزات دندانپزشکی می باشد .این عمل با استفاده از
دستگاه هایی صورت می گیرد.
اطمینان از کارکرد مناسب دستگاه ها را می توان از طریق انجام آزمایشی بدست آورد و این آزمایش ها باید به طور
مرتب انجام شوند.
اکثر مطب هاي دندانپزشکی یک منطقه مشخص براي بازفرآوري ابزار دارند که جدا از اتاق درمان دندانپزشکی
است.این ایده ال است ،زیرا تمیز کردن ،استریل کردن و ذخیره سازي وسایل در همان اتاقکه درمان بیمار صورت
می گیرد،خطر آلودگی را افزایش می دهد.
از تجهیزات استریل مورد استفاده اتوکلاو و اولتراسونیک می باشد.از سوي سازمان هاي مربوطه استفاده از اتوکلاو
براي مطب ها ضروري اعلام گردیده است.از طرف دیگر در این دستورالعمل آمده است که براي بیماران از وسایل
یکبار مصرف مثل سرسوزن ، پیشبند ، سرساکشن ، دستکش و ماسک استفاده شود.استریل کردن همه لوازم
دندانپزشکی که به نوعی با خون و بزاق بیماران در تماس هستند .همچنین استفاده از وسایل یکبار مصرف براي هر
بیمار در مطب از جمله اقداماتی است که دندانپزشکان براي حفظ سلامت خود و بیمارانشان در برابر بیماري ها
انجام می دهند.
مجموعه هیواد علاوه بر فروش برترین برندهاي موجود در بازار آماده است از کسانی که قصد فروش تجهیزات
استریل دست دوم خود را دارند استقبال کرده و در صورت نیاز تجهیزات شما را خریداري می کند.

شما می توانید براي کسب اطلاع از قیمت تجهیزات استریل و همچنین براي بدست آوردن اطلاعات با کارشناسان ما
تماس بگیرید.